پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در ادامه بررسی تست های آزمون سال ۹۸ نظام مهندسی ساختمان در این نوشتار بررسی سوالات مطرح شده از آیین نامه زلزله در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ می پردازیم. از این استاندارد ۳ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

۲۱- در یک ساختمان دو طبقه از نوع قاب ساختمانی ساده توام با مهاربندی همگرای ویژه، سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر دو امتداد از قابهای مهاربندی شده همانند شکل زیر استفاده شده است. فرض کنید سطح مقطع مهاربندها در هر دو طبقه یکسان بوده و سختی و مقاومت جانبی ستونها در برابر سختی و مقاومت جانبی مهاربندها ناچیز است. کدامیک از عبارتهای زیر در خصوص این ساختمان صحیح است؟پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

۱) ساخت این ساختمان در مناطق با خطر نسبی متوسط و زمین های نوع I، II، III مجاز است.

۲) ساخت این ساختمان در مناطق با خطر نسبی کم برای انواع مختلف زمین مجاز است.

۳) ساخت این ساختمان در مناطق با خطر نسبی زیاد و تنها زمین نوع I مجاز است.

۴) ساخت این ساختمان کلا مجاز نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نامنظمی مقاومت جانبی:ز ص۹

ساختمان های نامنظم:ز ص۱۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (ت) بند ۱-۷-۲ صفحه ۹ و بند ۱-۷-۳ صفحه ۱۱ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (ت) بند ۱-۷-۲ در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه ای اصطلاحا طبقه ضعیف نامیده می شود. در مواردی که مقدار فوق به ۶۵ درصد کاهش یابد طبقه اصطلاحا طبقه خیلی ضعیف توصیف می شود.

۲۲- سقف کاذب راهرو یک ساختمان دارای ابعاد ۱٫۵*۸متر است. کدام یک از موارد زیر در رابطه با در نظر گرفتن نیروی جانبی ایجاد شده در سقف کاذب در اثر زلزله و انتقال آن به سقف سازهای صحیح می باشد؟

۱) جلوگیری از حرکت جانبی سقف کاذب با کمک مهاربندی مناسب به سقف سازهای، الزامی است.

۲) چون نسبت طول به عرض سقف کاذب بیشتر از ۴ می باشد باید نیروی ناشی از لزله محاسبه شود و به سقف سازهای اعمال شود.

۳) برای این سقف کاذب محاسبات مربوط به زلزله الزامی نیست.

۴) باید درزهای انقطاع لرزهای برای سقف کاذب پیش بینی شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف کاذب:ز ص۶۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۴-۵-۵ صفحه ۶۴ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (الف) بند ۴-۵-۵ در سقف های کاذب با مساحت کمتر از ۱۵ متر مربع، محاسبات مربوط به زلزله الزامی نیست.

مترمربعA=8×۱/۵=۱۲<15

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

۳۱- کدام یک از گزینههای زیر برای احداث یک ساختمان بنایی محصور شده با کلاف دارای سه سقف صحیح است؟ کد ارتفاعی متوسط تراز زمین مجاور محل احداث این ساختمان برابر ±۰٫۰۰بوده و کدهای ارتفاعی بر حسب متر هستند.

۱) کد ارتفاعی سقف اول +۰٫۰۰ و سقف دوم +۳٫۵۰ و سقف سوم +۷٫۰۰ و دارای پلان به ابعاد ۹*۳۰متر.

۲) کد ارتفاعی سقف اول +۰٫۶۰ و سقف دوم +۴٫۰۰ و سقف سوم +۷٫۴۰ و دارای پلان به ابعاد ۱۲*۲۰متر.

۳) کد ارتفاعی سقف اول +۱٫۲۰ و سقف دوم +۵٫۰۰ و سقف سوم +۸٫۸۰ و دارای پلان به ابعاد ۱۲*۲۰متر.

۴) کد ارتفاعی سقف اول +۱٫۶۰ و سقف دوم +۴٫۸۰ و سقف سوم +۸٫۰۰ و دارای پلان به ابعاد ۱۰*۲۰متر.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

هندسه ساختمان با مصالح بنایی کلاف دار:ز ص۸۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۷-۲-۱ صفحه ۸۷ استاندارد ۲۸۰۰

بند ۷-۲-۱ ارتفاع و تعداد طبقات مجاز

۱) حداکثر تعداد طبقات ساختمان بنایی، بدون احنساب زیرزمین دو طبقه است.

۲) تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر تجاوز کند.

۳) ارتفاع طبقه از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف نباید از ۴ متر بیشتر باشد.

۵) زیرزمین طبقه ای سات که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از ۱/۵ متر بیشتر نباشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آموزشی پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

نکات اجرایی و نظارتی وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آئین نامه زلزله)

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دانلود فایل pdf پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری)

دیدگاهتان را بنویسید