پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران و صلاحیت نظارت و اجرا رشته معماری می باشد.

در نوشتار پیش رو به بررسی تست های مطرح شده از آیین نامه زلزله در آزمون اجرا عمران بهمن ۹۷ می پردازیم. از این استاندارد ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۵-تغییر مکان جانبی نسبی مجاز در زلزله سطح بهره برداری در طبقه دوم از ساختمان ۴ طبقه یک مدرسه با ارتفاع طبقات ۳٫۲ متر حداکثر چند میلیمتر است؟ فرض کنید تمهیدات ویژه ای برای مصالح و اتصال قطعات غیرسازه ای بکار گرفته نشود.

۱) ۱۶

۲) ۱۲٫۸

۳) ۸

۴) ۲۵٫۶

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تغییرمکان جانبی نسبی بهره برداری:ز ص۵۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۳-۱۱-۲ صفحه ۵۲ استاندارد ۲۸۰۰

میلیمتر۱۶=۳/۲×۰/۰۰۵

پاسخ تشریحی سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

۲۱-در ساختمان­های با مصالح بنایی محصور شده با کلاف، در مورد سقف ­های تیرچه بلوک کدام عبارت صحیح نیست?

۱) در صورتیکه دهانه تیرچه­ ها از ۳٫۵ متر بیشتر باشد تعبیه کلاف عرضی اجباریست

۲) ضخامت بتن رویه سقف باید حداقل ۵۰ میلیمتر باشد.

۳) در جهت عمود بر تیرچه ­ها، میلگرد حرارتی در بتن رویه سقف باید به قطر حداقل ۶ میلیمتر و حداکثر به فواصل ۲۵۰ میلیمتر باشد.

۴) کلاف عرضی باید دارای حداقل دو میلگرد آجدار سراسری به قطر ۱۰ میلیمتر (یکی در بالا و یکی در پایین کلاف مقطع کلاف) باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف تیرچه بلوک:ز ص۱۲۳

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (پ) بند ۷-۷-۴-۲ صفحه ۱۲۳ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (پ) بند ۷-۷-۴-۲ در صورت تجاوز دهانه تیرچه ها از ۴ متر، تیرچه ها به وسیله کلاف عرضی، که عرض مقطع آن حداقل ۱۰ سانتی متر باشد، به هم متصل شوند.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

نکات اجرایی و نظارتی وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آئین نامه زلزله)

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دانلود فایل pdf پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری)

دیدگاهتان را بنویسید