تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

در صورتی که پول از حساب شما کسر گردیده ظرف 72 ساعت به حاسبتان برگشت میخورد و در صورت برگشت نخوردن با توجه به درگاه پرداختی به یکی از شماره های زیر تماس بگیرید

ملت: 02127312731
ملی: 83386-021
اقتصاد: 48031000-021