تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

در صورتی که پول از حساب شما کسر گردیده ظرف ۷۲ ساعت به حاسبتان برگشت میخورد و در صورت برگشت نخوردن با توجه به درگاه پرداختی به یکی از شماره های زیر تماس بگیرید

درگاه بانک پاسارگاد: ۲۳۵۰۵-۰۲۱

ملت: ۰۲۱۲۷۳۱۲۷۳۱
ملی: ۸۳۳۸۶-۰۲۱
اقتصاد: ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱