پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا معماری در سال ۹۸ می پردازیم. از این مبحث ۳ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۲۱-کدام پاسخ در مورد یک ساختمان مدرسه ابتدایی ۸ کلاسه درست است؟

۱) باز شدن درها در هر وضع و حالت، نباید عرض خروج مقرر شده برای راهرو را به کمتر از ۱/۳ کاهش دهد.

۲) چنانچه این ساختمان مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد، چفت و بست پنجره ها باید حداقل در ارتفاع ۱۳۵ سانتی متری از کف تمام شده نصب شود.

۳) در این مدرسه، اتاق ها و فضاهای دارای حداقل یک درگاه خروج در سطح زمین و به بیرون بنا از قاعده راه دوم یا جایگزین فرار و ایجاد تهویه مستثنی هستند.

۴) در هر شرایطی چفت و بست پنجره ها نباید در ازتفاع کمتر از ۱۳۵ سانتی متری از کف تمام شده نصب شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پنجره کلاس آموزشی:م۳ ص۱۲۰

چفت و بست پنجره (در فضای آموزشی):م۳ ص۱۲۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۱۲-۱۰ صفحه ۱۲۰ مبحث سوم

بند ۳-۶-۱۲-۱۰ در تصرف های آموزشی/ فرهنگی هر کلاس اتاق یا فضای آموزشی، باید برای امکان اجرای عملیات اضطراری نجات و ایجاد تهویه دارای پنجره باشد و پنجره یا پنجره های آن با ضوابط مندرج در بند ۳-۶-۱۱-۴-۴ مطابقت کند. جفت و بست پنجره ها باید حداکثر در ارتفاع ۱۳۵ سانتی متری از کف تمام شده نصب شود. بناهایی که تماما با شبکه بارنده خودکار تایید شده محافظت شوند، و نیز اتاق ها و فضاهای دارای دست کم یک درگاه خروج در سطح زمین و به بیرون بنا از این قاعده مستثنی خواهند بود.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

۵۰-آیا ساختمان محل تولید محصولات شیشه که در آن از شبکه بارنده خودکار استفاده نشده است، طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان محدودیت مساحت دارد؟

۱) در صورتی که تا معابر ۲۰ متری فاصله داشته باشد و حداکثر دو طبقه داشته باشد محدودیتی ندارد.

۲) از آنجائیکه تولید محصولات شیشه از صنایع پر خطر می باشد محدودیت دارد.

۳) در صورتی که یک طبقه و با معابر یا حیاط هایی با پهنای حداقل ۱۸ متر متصل و احاطه شده باشد، محدودیت مساحت ندارد.

۴) چون تمامی کارخانجات حتی کوچک و یک طبقه باید به شبکه بارنده خودکار مجهز باشند، محدودیت دارد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ساختمان یک طبقه با شبکه بارنده خودکار:م۳ ص۵۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۳-۴-۶-۲ صفحه ۵۰ مبحث سوم

بند ۳-۴-۶-۲ ساختمان های یک طبقه با تصرف های (ح)، (ص)، (ک) یا (ن) یا ساختمان یک طبقه با تصرف (ت-۴) با ساختاری غیر از نوع (۵) بدون محدودیت مساحت مجاز است، به شرطی که ساختمان به طور کامل به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز و با معابر عمومی یا حیاط هایی با حداقل ۱۸ متر احاطه شده و به آنها متصل باشد.

۵۱-به استناد ضوابط مبحص سوم مقررات ملی ساختمان، در صورتی که از مصالح غیرقابل سوختن و درجه مقاومت بالاتر و با ساختاری با بالاترین درجه مقاومت اجزای ساختمانی در برابر آتش (از زیر گروه الف) در یک ساختمان مدرسه دارای دروره های ابتدایی و متوسطه استفاده شود، حداکثر تعداد طبقات مجاز تراز روی زمین، حداکثر مساحت کف و حداکثر مساحت زیربنا به ترتیب چه مقدار می باشد؟

۱) ۳ طبقه- ۲۲۰ متر مربع- ۶۶۰ متر مربع

۲) ۳ طبقه- ۱۳۵۰ متر مربع- ۴۰۵۰ متر مربع

۳) ۴ طبقه- محدودیتی ندارد- محدودیتی ندارد.

۴) هیچ محدودیتی در این موارد وجود ندارد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محدودیت ارتفاع ساختمان:م۳ ص۳۰، ۴۱

مقادیر مجاز ارتفاع و مساحت ساختمان از نظر ایمنی در برابر آتش:م۳ ص۴۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق جدول ۳-۴-۲ صفحه ۴۲ مبحث سوم

مطابق جدول صفحه ۳۲ مدرسه ابتدایی و متوسطه جزء تصرف آموزشی (آ) قرار میگیرد. همچنین مطابق بند ۲-۲-۳-۳ صفحه ۳۶ ساختار مصالح نوع ۱- الف معین می شود. نهایتا مطابق جدول صفحه ۴۳ گزینه ۴ صحیح است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید