قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ها نظام مهندسی خرداد93

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ها نظام مهندسی خرداد93

به گزارش کلیدواژه به نقل از سایت نظام مهندسی افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي، از تاریخ 19 مهر 1393  به همین سایت مراجعه نمايند. مراحل صدور پروانه اشتغال بکار بصورت الکترونیکی از طریق  سامانه مهندسین سازمان نظام مهندسی استان انجام می گردد .مجددا تاکید می گردد اعلام نتايج در اين مرحله صرفاً از طريق وب سايت صورت پذيرفته است و ارسال نتايج به ادارات كل و سازمانهاي استانها پس از اين مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول شدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاريخ اعلامي به همین سایت مراجعه نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید