قابل توجه كليه شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه

قابل توجه كليه شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه

به گزارش کلید واژه دفتر مقررات ملی ساختمان اطلاعیه ای را به شرح ذیل صادر نموده است

همانگونه كه همه داوطلبان عزيز مطلعند و اين موضوع به كرات به اطلاع همگان رسيده است، برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه تابع شرايطي بوده و روند اجرائي مشخصي دارد به همين منظور در طول مدت ثبت نام تا برگزاري آزمون و اعلام نتايج، مراتب به نحو مقتضي و از طريق دستورالعمل و راهنماهاي مربوطه به آگاهي داوطلبان محترم مي­رسد و كليه افرادي كه متقاضي شركت در آزمون باشند بروال ساير آزمونهاي تخصصي و حرفه اي  با تبعيت از روند موجود نسبت به ثبت­ نام و شركت در آزمون اقدام مي نمايند و در همه سالهاي گذشته نيز به همين روال بوده و البته هر دوره نيز شفاف­تر گرديده است.

اما آنچه حائز اهميت است اينست كه در تمامي موارد تلاش مي گردد حقوق شركت­ كنندگان در آزمونها رعايت شود. آزمون خرداد ماه سال جاري نيز نظير همه آزمونهاي گذشته تابع شرايط فوق بوده و با طي فرآيندهاي مربوطه برگزار شده است كه برخي موارد مرتبط با آن بشرح زير به آگاهي ميرسد.

صرف نظر از اقدامات اوليه براي برگزاري آزمون و اصلاحات صورت پذيرفته در طول سالهاي گذشته، كه از نگاه هيچ يك از عزيزان نيز پوشيده نبوده و همگان بر تغييرات مناسب و اصلاحات بنيادين در روند برگزاري اذعان دارند در اين آزمون نيز نظير آزمونهاي گذشته ابتدا كميته هاي طراحي سوال تشكيل، سپس با اخذ تعدادي سوال از اساتيد حرفه و دانشگاه، سوالات واصل شده در كميته تخصصي مربوطه كه از اساتيد مجرب كه با سوابق ارزنده علمي و حرفه ­اي همان رشته مي باشند، طرح و پس از رايزني و بحث و بررسي فراوان نهايتا با صلاحديد اعضاي كميته هاي تخصصي، سوالات نهايي براي هر يك از رشته هاي آزموني تدوين و جمع بندي مي­شود.

پس از برگزاري آزمون چنانچه ايرادي به هر يك از سوالات وارد شود و يا براي اعضاي محترم كميته احراز شود و هر يك از سوالات داراي هر گونه اشكال باشد، نسبت به حذف سوال و درج نمره آن در مجموع نمرات اكتسابي داوطلب اقدام مي­شود، چنانچه اعضاي كميته تخصصي ايراد مطرح شده را وارد تشخيص ندهند، لكن مجددا اعتراض به سوالات از هر طريق ممكن مطرح شود موضوع مجددا در كميته هاي تخصصي تجديدنظر مطرح و در خصوص صحت و سقم آنها تصميم­ گيري مي­شود.

درآزمون خرداد ماه گذشته نيز به همين منوال عمل شده و حتي موضوع تجديد­نظر در بررسي اعتراضات واصله در چندين نوبت صورت پذيرفته است. اين موضوع در خصوص همه رشته ­ها مصداق داشته و علاوه بر كميته­ هاي اصلي طراحي سوالات، كميته­ هاي تجديد نظر نيز مجددا موضوع را بررسي كرده ­اند. ذكر اين نكته بسيار مهم است كه در ساير آزمونهاي حرفه اي و سراسري در كشور اعتراض به سوالات قابل استماع نبوده لكن در اين آزمونها بدليل احترام به حقوق عزيزان و ارزيابي عملكرد كميته هاي تخصصي علاوه بر پذيرش اعتراضات به تصحيح پاسخنامه، اعتراضات وارده به سوالات نيز دريافت و بررسي شده است.

– بديهي است در بررسي­ هاي انجام شده در هر زماني كه مشخص شود سوالي غلط بوده است بدون كمترين ترديد نسبت به حذف آن اقدام شده و مي­شود و امتياز آن به داوطلب مربوطه اعطا مي شود.

– درهمين مورد بايد به حذف برخي از سوالات در تعدادي از رشته ها كه گاه اين تعداد به 5 مورد هم بالغ شده است اشاره مي­شود، كه در هر مورد، در موقع مورد لزوم اصلاحات لازم در تشكيلات كميته هاي تخصصي نيز بعمل آمده است و از حقوق داوطلبان دفاع شده است.

– ابطال نتيجه آزمون تعدادي ازداوطلبان در يكي از رشته هاي آزموني يكي از استانها به علت تخلفات صورت گرفته از ديگر اقدامات اصلاحي بعمل آمده در اين زمينه مي­باشد.

– در برخي از آزمونها ملاحظه شده است كه دامنه تجديد نظر در بررسي سوالات گسترده ­تر شده و حتي نقطه نظرات تشكل­هاي حرفه­اي و اساتيد خارج از اعضاي كميته­ هاي تخصصي نيز دريافت و مبناي بررسي ­ها قرار گرفته است كه به عنوان نمونه براي رشته هاي عمران و نقشه برداري در همين دوره چنين اقدامي نيز صورت گرفته است.

– بنابراين ملاحظه مي شود حفظ حقوق داوطلبان محترم براي وزارت راه و شهرسازي بسيار مهم بوده و از انجام هيچ كمكي به داوطلبان دريغ نكرده و از انجام هرگونه اقدامات اصلاحي نيز ابائي نداشته بطوري كه حتي اگر چندين سوال غلط باشد بدون كمترين ترديد نسبت به حذف سوال اقدام مي­شود و اصولا وزارتخانه حقي براي خود در اين زمينه قائل نبوده و از آنجائيه نحوه پذيرش اخذ حد نصاب بوده و ظرفيت پذيرش مدنظر نمي باشد در واقع فرقي به حال وزارتخانه نداشته است. در اين آزمونها نيز به همين طريق عمل شده و نهايت تلاش لازم به عمل آمده تا كمترين حقي از هيچ داوطلبي ضايع نشود.

بنابراين از كليه عزيزان شركت­ كننده در آزمونها كه احيانا نسبت به برخي از سوالات ابهامي دارند انتظار دارد با اعتماد به خدمتگزاران خود در حوزه آزمونهاي ورود به حرفه و اساتيد برجسته كشور كه همين افراد طراحي سوالات ساير آزمونهاي سراسري و علمي و حرفه اي كشور در سازمان سنجش آموزش كشور را نيز به عهده دارند و كتب و تاليفات آنان از منابع اصلي تحصيلات دانشگاهي عزيزان بوده و نهايت سعي و تلاش خود را در انجام صحيح وظايف خويش انجام مي دهند، شرايطي را فراهم آورند تا ادامه روند برگزاري آزمونها آنهم در شرايطي كه با تلاش فراوان امكان برگزاري دونوبت آزمون در سال فراهم شده است در كمال صحت و سلامت صورت پذيرد.

دفتر مقررات ملی ساختمان

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان 93 تمام رشته ها

قابل توجه كليه شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه

دیدگاهتان را بنویسید