قابل توجه شركت كنندگان معترض به نتایج آزمون نظام مهندسی

قابل توجه شركت كنندگان معترض به نتایج آزمون نظام مهندسی

به گزارش کلید واژه شركت كنندگاني كه حدنصاب قبولي در آزمونها را كسب ننموده اند  و به نتیجه آزمون اعتراض دارند میتوانند متن زیر را خوانده و سپس اقدام به ارسال اعتراض کنند

الف) با توجه به بررسي هاي دقيق و كنتر لهاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه ها انجام گرفته است،چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود معترض باشد مي تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل ( شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس ) حداكثر تا تاريخ 29 مرداد 1393 از طريق پست سفارشي به شرح زير ارسال نمايد

آزمونهاي تستي كليه رشته ها:به صندوق پستي تهران، به شماره 355-17775 (سازمان سنجش).( بر روي پاكت ذكر شود مربوط به كدام بخش از آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان  و تعيين صلاحيت معماران تجربي خرداد ماه 93)

ب) به لحاظ برنامه ريزيهاي انجام شده به درخواستهايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ج) امتياز سؤالاتي كه به هر نحو نامفهوم، مبهم يا داراي هر نوع اشكال هستند در تعيين حدنصاب قبولي آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهاي در اين ارتباط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

د) نتايج آزمون طراحي نيز متعاقباً طبق زمان اعلام شده در راهنماي شركت در جلسه در تاريخ 31 شهریور 1393 اعلام مي گردد.

نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید