بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری از خرداد 93 تا کنون

28265228

داوطلبان آزمون نظام مهندسی در رشته نظارت معماری میتوانند بودجه بندی سوالات این رشته را در آزمون های خرداد 93 ، آبان 93 و مرداد 94 مشاهده کنند و بر این اساس مباحث و کتابهای مهمتر را تشخیص داده و نسبت به سایر منابع آزمون وقت بیشتری برای آنها صرف کرده تا نتیجه بهتری بگیرند ،دانستن اینکه از هر مبحث چند سوال در آزمونهای گذشته آمده برای زمانبندی داوطلبان که چقدر روی آن مبحث وقت گذاشته شود خیلی موثر می باشد

bodjebandi-nezarat-memari_Page_2_Page_1

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید