بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری از خرداد 93 تا کنون

داوطلبان آزمون نظام مهندسی در رشته نظارت معماری میتوانند بودجه بندی سوالات این رشته را در آزمون های خرداد 93 ، آبان 93 و مرداد 94 مشاهده کنند و بر این اساس مباحث و کتابهای مهمتر را تشخیص داده و نسبت به سایر منابع آزمون وقت بیشتری برای آنها صرف کرده تا نتیجه بهتری بگیرند ،دانستن اینکه از هر مبحث چند سوال در آزمونهای گذشته آمده برای زمانبندی داوطلبان که چقدر روی آن مبحث وقت گذاشته شود خیلی موثر می باشد

bodjebandi-nezarat-memari_Page_2_Page_1

پاسخ دهید