بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری از خرداد ۹۳ تا کنون

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

داوطلبان عزیز در رشته نظارت معماری میتوانند بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری را در آزمون های خرداد ۹۳ ، آبان ۹۳ و مرداد ۹۴ ، بهمن ۹۴، شهریور ۹۵، اسفند ۹۵، مهر ۹۶ مشاهده کنند و بر این اساس مباحث و کتابهای مهمتر را تشخیص داده و نسبت به سایر منابع آزمون وقت بیشتری برای آنها صرف کرده تا نتیجه بهتری بگیرند ،دانستن اینکه از هر مبحث چند سوال در آزمونهای گذشته آمده برای زمانبندی داوطلبان که چقدر روی آن مبحث وقت گذاشته شود خیلی موثر می باشد.

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

در آزمون نظام مهندسی معماری نظارت  از ۲۶ منبع مختلف سوالات طراحی میشود و در همه آزمونها عناصر جزئیات جزو منابع اصلی بوده که بیشترین سهم را در این آزمون داشته و در این چند دوره همواره بین ۷ تا ۹ تست از جزئیات ونکات اجرایی (عناصر و جزئیات) آمده ولی سهم بقیه مباحث در ادوار مختلف تغییرات زیادی داشته مثلا در آزمون نظارت معماری اسفند ۹۵ مبحث ۴ و ۷ در بین مباحث ۲۲ گانه با ۵ سوال بیشترین سهم رو داشتن ولی باز در آزمون مهر ۹۶ از مبحث ۱۲ (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۷ تست و مبحث ۱۹ (صرفه جویی در مصرف انرژی) ۵ تست در این آزمون داده شده که بیشترین سهم را از سوالات داشتند.

با توجه به پراکندگی سوالات در بین این ۲۶ منبع و تغییرات تعداد سوالات در هر دوره بصورت دقیق نمیتوان از مبحث خاصی که اهمیت بیشتری دارد نام برد ولی در کل مباحث ۱۲،۱۹،۴،۷ و راهنمای جوش جزو منابع نسبتا مهمتر می باشد.

تست زنی در حالتی که تعداد منابع زیاد می باشد و شما باید حدود ۲۶ کتاب را با خود سر جلسه ببرید سخت می باشد و باعث سردرگمی داوطلب میشود،بهترین راه نجات از این سردرگمی استفاده از کلید واژه نظارت معماری می باشد. که در جلسه آزمون به داوطلبان کمک میکند از این سردرگمی نجات پیدا کرده و سریعتر به پاسخ سوال دست یابند. همچنین قبل از آزمون داوطلبان باید تمرین زیادی انجام داده تا سرعت تست زنی خود را افزایش دهید برای این منظور از سوالات تالیفی مباحث ۲۲ گانه میتوانید استفاده نمایید

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری رو در زیر شماهده نمایید و برای دریافت فایل بودجه بندی معماری نظارت از لینک پایین استفاده نمایید

تعداد سوالات در آزمون های مختلفمنابع آزمون نظام مهندس
مهر ۹۶اسفند ۹۵شهریور ۹۵بهمن ۹۴مرداد ۹۴آبان ۹۳خرداد۹۳
۲۱۱۲۱۲۲مبحث ۲
۱۴۴۲۲۲۳مبحث ۳
۳۵۳۳۴۴۳مبحث ۴
۱۱۲۳۳۲۲مبحث ۵
۱۵۳۴۳۲مبحث ۷
۱۳۲۲۵۳۴مبحث ۸
۴۲۳۲۲۳۲مبحث ۹
۲۳۲۲۲۳مبحث ۱۰
۲۳۲۳۲۲مبحث ۱۱
۷۳۴۴۴۳۵مبحث ۱۲
۲۱۱۱۱۳۱مبحث ۱۳
۱۱۱۱۱۲مبحث ۱۴
۲۳۳۳۳۵۲مبحث ۱۵
۱۴۲۱۳۳۲مبحث ۱۶
۲۳۳۳۳۱۱مبحث ۱۷
۳۲۳۳۳۳۴مبحث ۱۸
۵۳۳۴۳۴۲مبحث ۱۹
۱۱۱۱۲مبحث ۲۰
۱۱۱۱۲۲مبحث ۲۱
۴۲۱۲۲۲مبحث ۲۲
۱راهنمای مبحث ۱۶
۱۳راهنمای مبحث ۱۹
۲۲۳۲۳۴۴راهنمای جوش
۹۶۷۷۷۶۸جزئیات ونکات اجرایی (عناصر و جزئیات)
۱۲۲۱۱۱۱قانون نظام مهندسی
۱۱۱۱گودبرداری و سازه نگهبان
۰۰یک سوال داری مشکل۱+۱مالیات۰یک سوال داری مشکل۳سایر منابع

برای دریافت فایل pdf بودجه بندی معماری نظارت از دکمه دانلود رایگان زیر استفاده کنید

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید