دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری ( ۲ به ۳ )

دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری ( ۲ به ۳ )

دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری (پایه  ۲ به ۳ ) مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته معماری (نظارت،  اجرا، طراحی) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی سنوات است که باید ۳ سال باشد [...]
نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی مهندسین بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی و گذشت یکی ۲ سال از گرفتن پروانه باید به فکر ارتقاء پایه باشند، که این ارتقاء پایده دو شرط داره یکی شرط زمانی (سنوات) ۲ شرط نمره و امتیاز و گذراندن [...]