کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی مهر ۹۶

کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی مهر ۹۶

کلید واژه (واژگان)  تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ۹۶ •قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن – (۱۳۹۰) •مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف) – (۱۳۹۲) •مبحث دوم (نظامات اداری )- (۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت [...]