کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی بهمن ۹۷

کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی بهمن ۹۷

کلید واژه (واژگان)  تعیین صلاحیت معماران تجربی بهمن منابع استفاده شده در کلید واژه آزمون معماران تجربی بهمن ۹۷ بصورت زیر میباشد: •قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن – (۱۳۹۰) •مبحث اول مقررات ملّی ساختمان [...]