نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

تست های مباحث 22

نمونه سوالات (تست های) تالیفی مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

نکته مهم: این سوالات تالیفی می باشد نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

برای خرید چند مبحث بصورت یکجا کافیست رو هر مبحث دلخواه کلیک کرده و در آخر گزینه پرداخت رو فشار دهید

دوستان و داوطلبان عزیز تست های تالیفی تعدادی از مباحث به درخواست شما بر روی سایت قرار گرفت و تعدادی دیگر هم تا نزدیک آزمون بر روی سایت قرار خواهد گرفت ، در نظر داشته باشید در پاسخنامه هر مبحث فقط شماره صفحه پاسخ درج شده ، همچنین برای خرید چند  مبحث کافیست بر روی آیکون های خرید هرکدام یک بار کلیک کرده و دست آخر گزینه پرداخت را بزنید تا یکجا اقدام به خرید شود و نیاز نیست هر مبحث جداگانه خرید کنید.

مزیت های این تست ها:سعی شده از هر از هر صفحه کتاب حداقل ۱ تست تالیفی آورده شود تا داوطلبان ضمن تست زنی مجبور به خواندن مجدد تمام مبحث شوند و همراه با تست زنی کتاب هم یک دور شود، سعی شده از نکات ریز و مهم کتاب سوال طراحی شود ،

این تست ها برای برای تمام رشته های نظارت عمران،اجراعمران، محاسبات عمران ، نظارت معماری ، اجرا معماری ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری مناسب میباشد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تعدادکل سوالات ۱۳۷ سوال میباشد که ۹۲ سوال طراحی شده و ۴۷ سوال  از آزمون های سالهای گذشته از تمام رشته ها می باشد

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲ (نظامات اداری – ۱۳۸۴) 

تعداد سوالات ۱۵۵ سوال می باشد که ۸۱ سوال آن طراحی شده و ۷۴ سوال آن از آزمونهای سالهای گذشته در همه رشته ها جمع آوری شده

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث دوم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۳  (حفاظت ساختمان در برابر حریق – ۱۳۹۵ )نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

تعداد سوالات ۱۳۶ سوال میباشد که تمام آن بصورت تالیفی بوده

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث سوم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان – ۱۳۹۲ )

تعداد سوالات ۱۵۲ سوال می باشد که ۹۵ سوال  طراحی شده و ۵۵ سوال از سالهای آزمون های سالهای قبل تمام رشته ها می باشد

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث چهارم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

به زودی نمونه سوالات ویرایش جدید منتشر میشود.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۵ (مصالح ساختمانی ۱۳۹۶نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

تعداد سوالات ۱۱۹ سوال میباشد که تمام آنها بصورت تالیفی میباشد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۶ (بار های وارد بر ساختمان ۱۳۹۲)

تعداد سوالات این فایل ۱۳۲ سوال میباشد و قیمت آن ۱۶۰۰ تومان لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۷ (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۲۸ سوال می باشد که ۶۷ سوال آن طراحی شده و ۶۱ سوال آن از آزمون های سالهای گذشته رشته های اجرا و نظارت عمران و معماری جمع آوری و پاسخ داده شده است

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث هشتم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۸ (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۶۳ سوال می باشد که ۷۷ سوال آن طراحی شده و ۸۶ سوال آن از تمام آزمون های ادوار گذشته رشته ها مختلف جمع آوری و پاسخ داده شده است

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث هشتم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۹ (ساختمانهای بتنی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۳۶۷ سوال می باشد که  ۱۷۹ سوال آن طراحی شده می باشد و ۱۸۸ سوال آن از آزمونهای مختلف سالهای گذشته در تمام رشته ها گرداوری شده و یک مجموعه کامل و نادر از سوالات می باشد که بعد از زدن تست ها به راحتی قسمت های مهم کتاب رو تشخیص داده و در تست زنی حسابی حرفه ای میشوید

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث نهم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۰ (ساختمان های فلزی ۱۳۹۲)  

تعداد سوالات ۲۹۳ سوال می باشد که ۱۵۴ سوال آن طراحی شده و ۱۳۹ سوال از آزمون های تمام رشته های سال های گذشته جمع آوری شده، و یک مجموعه سوال قوی و خوب از مبحث دهم رو تشکیل داده که برای آزمون نظام مهندسی نطارت و اجرا عمران و معماری مفید می باشد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۱ (ساختمان های صنعتی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۵۲ عدد می باشد  که ۹۳ سوال طراحی شده و ۵۹ سوال از تمام آزمون های سال های قبل جمع آوری شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۲ (ایمنی و حفاظت در حین کار ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۷۰ سوال می باشد که ۶۰ سوال آن طراحی شده و ۱۱۰ سوال آن از تمام آزمونهای نظارت و اجرای عمران و معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نقشه برداری جمع آوری شده و پاسخ داده شده است.

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۳ (ویرایش ۱۳۹۵)

تعداد سوالات ۱۱۰ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس امید دلاوری  طراحی شده

بعد از تغییر مبحث ۱۳ و آمدن ویرایش ۱۳۹۵ نمونه سوالات قبلی حذف گردید و با تماس داوطلبان عزیز آزمون بر آن شدیم تا تست های تالیفی مبحث ۱۳ (ویرایش ۱۳۹۵) را برا داوطلبان عزیز آماده کرده و بر روی سایت قرار دهیم، بدین منظور با همکاری استاد دلاوری این  سوالات تالیف شده و برای شما داوطلبان آزمون نظام مهندسی بر روی سایت قرار دادیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۵(ویرایش ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۱۸ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس سید جواد صداقت  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۶ (ویرایش ۱۳۹۱)

سوالات تستی مبحث شانزدهم توسط مهندس صبری طراحی شده

تعداد سوالات این فایل ۱۴۲  عدد می باشد که ۱۲۳  سوال آن تالیفی میباشد و ۱۹ سوال آن از آزمونهای گذشته نظام مهندسی میباشد.

قیمت آن ۱۵۰۰ تومان میباشد لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۷

به زودی………

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۸(ویرایش ۱۳۹۰)

سوالات توسط مهندس خرمی طراحی شده

تعداد سوالات این فایل ۷۸   عدد می باشد  و قیمت آن ۱۰۰۰ تومان میباشد لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۹(ویرایش ۱۳۸۹)

تعداد سوالات ۱۶۸ عدد می باشد که ۱۰۰ سوال آن طراحی شده و ۶۸ سوال مال آزمون های سالهای پیش از تمام رشته ها میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس زیبایی طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۰ (ویرایش ۱۳۸۴)

تعداد سوالات ۸۱ عدد می باشد که ۵۲ سوال آن طراحی شده و ۲۹ سوال مال آزمون های سالهای پیش از تمام رشته ها میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس زیبایی طراحی شده

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۱ (ویرایش ۱۳۹۵)

تعداد سوالات طراحی شده مبحث بیست و یکم ۱۱۳ سوال می باشدم

برای شرکت در آزمون آنلاین مبحث ۲۱ اینجا کلیک کنید
نکته: تعداد سوالات این فایل ۱۱۳ سوال می باشد و در پاسخنامه فقط جواب صحیح و صفحه جواب مورد نظر درج شده

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۲ (ویرایش ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۸۰ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس صبری و تیم سایت کلید واژه دات آی آر  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات راهنمای جوش

تعداد سوالات این فایل ۲۷۶ سوال میباشد که ۱۹۲ سوال آن طراحی شده و ۸۴ سوال آن از آزمون های مختلف رشته های عمران و معماری سالهای قبل جمع آوری شده

نمونه سوالات توسط مهندس علیرضا زیبایی  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دوستانی که امکان خرید آنلاین ندارند میتوانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۱۴۱۴۰۶(بانک ملت) به نام جعفر صبری واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴ و یا از طریق فرم تماس با ما نوار بالای سایت ارسال نمایند تا در کمتر از ۳ ساعت فایل کلید واژه برای آنان ارسال شود

276 دیدگاه برای ”نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی“

 1. مجددا سلام
  مبحث بیست رو نکتشو نخوندم چون چندتا باهم خریدم تیک زدم همه رو با هم گرفتم ویرایش ۸۴هست
  ویرایش ۹۶ این مبحث هم آماده نمیشه ؟؟؟

 2. آقای صبری خواهش میکنم تستهای مباحث ویرایشهای ۹۵و ۹۶ رو بذارید خواهشششششش میکنم میدونم یه عده سواستفاده میکنن اما گناه ماهایی که میایم اینجاو پول میدیم میخریم و احترام میذاریم به زحمتهای شما چیه؟؟؟ خواهش میکنم چند ماه دیگه احتمالا آزمون بعدی ۹۷ هستش و ما به شدت به اینا احتیاج داریم لطفااااااااا

  1. سلام دوست عزیز
   شما حق دارین، اما به ما هم حق بدید، شما قیمت تست های تالیفی ما رو با تست هایی که سایت های دیگه فقط سوالات سال پیش رو پاسخ دادن مقایسه کنید؟ الان با بعضی قیمتایی که ما داریم میفروشیم بیرون حتی آدامس هم نمیفروشن دیگه، بعد بعضی از دوستان یکی میخرن تو گرووه و کانال ۱۰۰۰۰ نفری میذارن، شما خودتونو بذارین جای ما ما چند هفته زحمت بکشیم بعد …….
   بازم سعی میکنیم روال رو شروع کنیم، امیدوارم دوستان هم دست از این کار بردارن تا ما هم رقبتمون بیشتر بشه و بتونیم با اشتیاق و فکر باز بقیه مباحث رو هم آماده کنیم
   با تشکر

   1. آره واقعا حق دارید خیلی قیمتها پایینه خود من اگه گرونترم بذارید میخرم چون ارزششو داره تعداد سوالاتتون خیلی خوبه،سایتهای دیگه هم تستها کمتره و هم گرونتر اما لطفا بذارید تا دی چیزی نمونده و ما منتظریمممممممممممم
    ممنونم ازتووون

دیدگاهتان را بنویسید