نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

تست های مباحث 22

نمونه سوالات (تست های) تالیفی مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

نکته مهم: این سوالات تالیفی می باشد نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

برای خرید چند مبحث بصورت یکجا کافیست رو هر مبحث دلخواه کلیک کرده و در آخر گزینه پرداخت رو فشار دهید

دوستان و داوطلبان عزیز تست های تالیفی تعدادی از مباحث به درخواست شما بر روی سایت قرار گرفت و تعدادی دیگر هم تا نزدیک آزمون بر روی سایت قرار خواهد گرفت ، در نظر داشته باشید در پاسخنامه هر مبحث فقط شماره صفحه پاسخ درج شده ، همچنین برای خرید چند  مبحث کافیست بر روی آیکون های خرید هرکدام یک بار کلیک کرده و دست آخر گزینه پرداخت را بزنید تا یکجا اقدام به خرید شود و نیاز نیست هر مبحث جداگانه خرید کنید.

مزیت های این تست ها:سعی شده از هر از هر صفحه کتاب حداقل ۱ تست تالیفی آورده شود تا داوطلبان ضمن تست زنی مجبور به خواندن مجدد تمام مبحث شوند و همراه با تست زنی کتاب هم یک دور شود، سعی شده از نکات ریز و مهم کتاب سوال طراحی شود ،

این تست ها برای برای تمام رشته های نظارت عمران،اجراعمران، محاسبات عمران ، نظارت معماری ، اجرا معماری ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری مناسب میباشد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تعدادکل سوالات ۱۳۷ سوال میباشد که ۹۲ سوال طراحی شده و ۴۷ سوال  از آزمون های سالهای گذشته از تمام رشته ها می باشد

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲ (نظامات اداری – ۱۳۸۴) 

تعداد سوالات ۱۵۵ سوال می باشد که ۸۱ سوال آن طراحی شده و ۷۴ سوال آن از آزمونهای سالهای گذشته در همه رشته ها جمع آوری شده

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث دوم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۳ (حفاظت ساختمان در برابر حریق )

تعداد سوالات۱۱۹ سوال میباشد که ۸۹ سوال طراحی شده و ۳۰ سوال مال آزمون های گذشته همه رشته ها می باشد

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث سوم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

نکته: بدلیل تغییر کتاب مبحث ۳ نمونه سوالات فعلا حذف شده تا منابع آزمون مشخص شود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان – ۱۳۹۲ )

تعداد سوالات ۱۵۲ سوال می باشد که ۹۵ سوال  طراحی شده و ۵۵ سوال از سالهای آزمون های سالهای قبل تمام رشته ها می باشد

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث چهارم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

نکته مهم: این نمونه سوال با کتاب قدیم ویرایش ۱۳۹۲ همخانی دارد و بر اساس ویرایش جدید نمیباشد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۵ (مصالح ساختمانی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات۲۳۵ سوال که ۱۶۳ سوال آن طراحی شده و ۷۲ سوال مال آزمون های سالهای قبل از تمام رشته ها می باشد

نکته مهم: این نمونه سوال با کتاب قدیم ویرایش ۱۳۹۲ همخانی دارد و بر اساس ویرایش جدید نمیباشد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۶ (بار های وارد بر ساختمان ۱۳۹۲)

تعداد سوالات این فایل ۱۳۲ سوال میباشد و قیمت آن ۱۶۰۰ تومان لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۷ (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۲۸ سوال می باشد که ۶۷ سوال آن طراحی شده و ۶۱ سوال آن از آزمون های سالهای گذشته رشته های اجرا و نظارت عمران و معماری جمع آوری و پاسخ داده شده است

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث هشتم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۸ (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۶۳ سوال می باشد که ۷۷ سوال آن طراحی شده و ۸۶ سوال آن از تمام آزمون های ادوار گذشته رشته ها مختلف جمع آوری و پاسخ داده شده است

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث هشتم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۹ (ساختمانهای بتنی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۳۶۷ سوال می باشد که  ۱۷۹ سوال آن طراحی شده می باشد و ۱۸۸ سوال آن از آزمونهای مختلف سالهای گذشته در تمام رشته ها گرداوری شده و یک مجموعه کامل و نادر از سوالات می باشد که بعد از زدن تست ها به راحتی قسمت های مهم کتاب رو تشخیص داده و در تست زنی حسابی حرفه ای میشوید

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث نهم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۰ (ساختمان های فلزی ۱۳۹۲)  

تعداد سوالات ۲۹۳ سوال می باشد که ۱۵۴ سوال آن طراحی شده و ۱۳۹ سوال از آزمون های تمام رشته های سال های گذشته جمع آوری شده، و یک مجموعه سوال قوی و خوب از مبحث دهم رو تشکیل داده که برای آزمون نظام مهندسی نطارت و اجرا عمران و معماری مفید می باشد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۱ (ساختمان های صنعتی ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۵۲ عدد می باشد  که ۹۳ سوال طراحی شده و ۵۹ سوال از تمام آزمون های سال های قبل جمع آوری شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوال مبحث ۱۲ (ایمنی و حفاظت در حین کار ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۷۰ سوال می باشد که ۶۰ سوال آن طراحی شده و ۱۱۰ سوال آن از تمام آزمونهای نظارت و اجرای عمران و معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نقشه برداری جمع آوری شده و پاسخ داده شده است.

دوستان برای دیدن نمونه ی سوالات داخل پکیج میتوانند در آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (اینجا) شرکت کنند چون این آزمون با نمونه سوالات همین پکیج طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۳ (ویرایش ۱۳۹۵)

تعداد سوالات ۱۱۰ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس امید دلاوری  طراحی شده

بعد از تغییر مبحث ۱۳ و آمدن ویرایش ۱۳۹۵ نمونه سوالات قبلی حذف گردید و با تماس داوطلبان عزیز آزمون بر آن شدیم تا تست های تالیفی مبحث ۱۳ (ویرایش ۱۳۹۵) را برا داوطلبان عزیز آماده کرده و بر روی سایت قرار دهیم، بدین منظور با همکاری استاد دلاوری این  سوالات تالیف شده و برای شما داوطلبان آزمون نظام مهندسی بر روی سایت قرار دادیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۵(ویرایش ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۱۱۸ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس سید جواد صداقت  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۶ (ویرایش ۱۳۹۱)

سوالات تستی مبحث شانزدهم توسط مهندس صبری طراحی شده

تعداد سوالات این فایل ۱۴۲  عدد می باشد که ۱۲۳  سوال آن تالیفی میباشد و ۱۹ سوال آن از آزمونهای گذشته نظام مهندسی میباشد.

قیمت آن ۱۵۰۰ تومان میباشد لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۷

به زودی………

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۸(ویرایش ۱۳۹۰)

سوالات توسط مهندس خرمی طراحی شده

تعداد سوالات این فایل ۷۸   عدد می باشد  و قیمت آن ۱۰۰۰ تومان میباشد لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۱۹(ویرایش ۱۳۸۹)

تعداد سوالات ۱۶۸ عدد می باشد که ۱۰۰ سوال آن طراحی شده و ۶۸ سوال مال آزمون های سالهای پیش از تمام رشته ها میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس زیبایی طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۰ (ویرایش ۱۳۸۴)

تعداد سوالات ۸۱ عدد می باشد که ۵۲ سوال آن طراحی شده و ۲۹ سوال مال آزمون های سالهای پیش از تمام رشته ها میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس زیبایی طراحی شده

نکته مهم: ویرایش ۹۶ و جدید این کتاب به بازار عرضه شده ولی سوالات مربوط به کتاب قدیمی هست قبل خرید حتما دقت کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۱ (ویرایش ۱۳۹۵)

تعداد سوالات طراحی شده مبحث بیست و یکم ۱۳۳ سوال می باشد که فقط ۳۳ عدد آن بصورت دانلودی بر روی سایت قرار داده شده و ۸۰ عدد آن بصورت آزمون آنلاین  می باشد

برای تهیه مابقی ۸۰ تست تالیفی مبحث ۲۱ و شرکت در آزمون آنلاین اینجا کلیک کنید
نکته: تعداد سوالات این فایل ۳۳ سوال می باشد و در پاسخنامه فقط جواب صحیح و صفحه جواب مورد نظر درج شده

متاسفانه بدلیل کپی برداری زیاد و تکثیر در کانالها و گروه های تلگرامی فقط تعداد ۳۳ سوال بصورت دانلودی در سایت قرار دارد  و ۸۰ سوال دیگر بصورت آزمون آنلاین می باشد.برای تهیه مابقی ۸۰ تست تالیفی مبحث ۲۱ و شرکت در آزمون آنلاین اینجا کلیک کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات مبحث ۲۲ (ویرایش ۱۳۹۲)

تعداد سوالات ۸۰ سوال میباشد

نمونه سوالات توسط مهندس صبری و تیم سایت کلید واژه دات آی آر  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمونه سوالات راهنمای جوش

تعداد سوالات این فایل ۲۷۶ سوال میباشد که ۱۹۲ سوال آن طراحی شده و ۸۴ سوال آن از آزمون های مختلف رشته های عمران و معماری سالهای قبل جمع آوری شده

نمونه سوالات توسط مهندس علیرضا زیبایی  طراحی شده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دوستانی که امکان خرید آنلاین ندارند میتوانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۱۴۱۴۰۶(بانک ملت) به نام جعفر صبری واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴ و یا از طریق فرم تماس با ما نوار بالای سایت ارسال نمایند تا در کمتر از ۳ ساعت فایل کلید واژه برای آنان ارسال شود

258 دیدگاه برای ”نمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی“

 1. با سلام مباحث ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ که ویرایش ۹۶ آن چاپ شده و به بازار آمده سوالات ویرایش شده آنها چه زمانی در سایت گذاشته می شود . با سپاس فراوان

 2. سلام .
  ۱٫سوالات برای آزمون اسفند۹۶ آپدیت شده؟تغییراتی نسبت به ویرایش های قبلی دارند یانه؟
  ۲٫درصورت خریت یکجای سوالات کلیه مباحث چقدر تخفیف لحاظ می شود؟

  1. سلام
   برای آزمون اسفند ۹۶ هنوز منابعی اعلام نشده که ما تغییرات داشته باشیم تا منابع مشخص نشه چیزی تغییر نمیکنه، شاید همون منابع مهر مجدد باشه شاید ۲-۳ کتاب تغییراتی داشته باشه
   ۲: قیمت ها خیلی پایین لحاظ شده، شما با سایتها و جاهای دیگه مقایسه کنین کف قیمت هست برای ۲۰۰ تا سوال مثلا ۲۰۰۰ تومن قیمتی نیس آزمون های آزمایشی برای ۶۰ تا سوال ۱۵-۲۰ هزار تومن میگیرن

 3. باسلام وخدا قوت خدمت شما.ضمن تشکر از زحمات شما ازتون میخواستم نمونه سوالات مبحث ۱۴ تاسیسات مکانیکی رو هم بزارید.با سپاس

 4. سلام.
  سوالات مربوط به مبحث ۱۸ رو خرید کردم.
  اماتمامش مال چاپ ۹۰ هست و کلآ اعداد و پاسخ ها با مبحث ۹۶ فرق داره.
  این همه میگید حلال نمیکنم تو جزوه ها جواب اونهایی رو که خریدایی مثل این رو دارن چی میخواید بدید.

  1. دوست عزیز شما قبل خرید دقت نکردین تقصیر ما چیه؟
   دقیق بخونین نوشته شده “نمونه سوالات مبحث ۱۸(ویرایش ۱۳۹۰)”
   جلوش نوشته شده ویرایش ۹۰، بعد شما میگین چرا مال ۹۰ هست، خب دوست عزیز اول بخون بعد بخر،
   الانم مشکلی نیست شماره کارتتونو بدین براتون برگشت بزنم سوالات رو هم پاک کنین

 5. سلام خسته نباشید .
  نمونه سوالت تمام مباحث میشه به صورت کلی خریداری کرد.چون به صورت تکی خرید کردن نمونه سوالت یه مقدار وقت گیره .مرسی

  1. سلام بله میشه کلی خریر
   رو هر کدوم یکی یکی کلیک کنید و در آخر گزینه پرداخت رو بزنین
   همه با هم خرید میشه

  1. سلام تکمیل خرید رو نزده بودین برا همین ارسال نشده بود، بعد پرداخت باید حتما تکمیل خرید رو بزنین و وارد سایت بشید
   براتون ارسال شد الان

دیدگاهتان را بنویسید