مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394

معماران عزیز متقاضی آزمون تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی- مورخ 1 و 1394/05/2 منابع آزمون رو میتونند در زیر مشاهده کنند

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد 1394
•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن – (1390)
• مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (1392)
•مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
•مسایل اجرایی ساخت در ساختمان‌های متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روی زمین تا مرحله اتمام ساختمان) شامل: اجراي گودبرداري،اجراي فونداسيون، اجراي اسكلت فلزي و بتني، انواع سقف و بام، عايق‌كاري، اجراي نازك‌كاري، اجراي تأسيسات مكانيكي و برقي، محوطه سازي و…) و شناخت مصالح ساختمانی متداول
•مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – (1392)
•شناخت ماشين‌آلات ساختماني
•اطلاعات حقوقي در زمينه بيمه، ماليات، قراردادها و قوانين شهرداري‌ها
•مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان) – (1392)
• مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان (مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) – (1392)
• مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) – (1392)
•مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان‌ها) – (1382)
•مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان (تأسيسات مکانیکی)- (1391)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391)
•مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (1389)

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مقرات ملّي، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید