آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی

azmoon-azemayeshi-ejra

دوستان عزیز رشته معماری داوطلب آزمون اجرا میتوانند دو دوره آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون 1394 با پاسخ تشریحی رو از زیر تهیه کنند

جزوه چهارم:دو دوره آزمون آزمایشی اجرا معماری منطبق با آزمون 1394 با پاسخ تشریحی

آزمون آزمایشی اجرا معماري 1
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

دانلود رایگان نمونه آزمون آزمایشی اجرا معماری 1

دانلود رایگان نمونه آزمون آزمایشی اجرا معماری 2

 

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید