جزوه تابلو و کلیدهای توزیع ویژه آزمون نظام مهندسی

7

نوع محصول: جزوه آموزشی (فایل پی دی اف)
تعداد صفحات : 73
قیمت: 8.5 هزار تومان

مشاهده جزئیات:
این جزوه شامل 99 پرسش، 23 نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیت عبارتند از:
مفاهیم کلی
تابلوهای ولتاژ متوسط
تابلوهای ولتاژ پائین
قواعد طراحی تابلو LV
ستینگ جریانی کلیدها
پرسش های متفرقه

کلید واژه: آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، آزمون نظام مهندسی، مبح

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید