کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی شهریور 95

کلید واژه (واژگان)  تعیین صلاحیت معماران تجربی شهریور 95

•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن – (1390)

•مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (1392)

•مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
•مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – (1392)
•مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان) – (1392)
• مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان (مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) – (1392)
• مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)– (1392)

•مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – (1392)
•مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان‌ها) – (1382)
•مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان (تأسيسات مکانیکی)- (1391)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391)

•مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (1389)

قانون بیمه و مالیات به همراه فایل

دانلود نمونه کلید واژه معماران تجربی

دوستانی که امکان خرید آنلاین ندارند میتوانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت  6104337885141406 (بانک ملت) به نام جعفر صبری واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴ و یا ایمیل sabri.jafar64@yahoo.com ارسال نمایند تا در کمتر از ۱۲ ساعت فایل کلید واژه برای آنان ارسال شود

.

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید