فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) که توسط موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ تهیه شده و برای آزمون های نظام مهندسی رشته های معماری نظارت، معماری اجرا، معماری طراحی و عمران اجرا مناسب میباشد

مدرس این دوره جناب آقای مهندس مهدی بیات میباشند و مدت فیلم آموزشی مبحث چهار  ۹۰ دقیقه میباشد.

این فیلم به ۲ صورت ارسال پستی و یا لینک دانلود قابل دریافت میباشد به انتخاب خریدار

این ویدئو شامل تدریس صفحه به صفحه مبحث چهارم, می باشد که نکاتی همچون مطالب زیر در آن بیان میشود

  • اشاره به نکات مهم و کلیدی هر قسمت
  • تشریح مطالب مشابه و متناقض
  • ارایه تستهای نمونه از هر مطلب و نحوه پاسخ به آنها
  •  تحلیل دستوالعملها در قالب تصاویر و مثال

توضیحات فیلم آمادگی مبحث ۴

 در این فیلم مهندس بیات به تدریس صفحه به صفحه مبحث چهارم، شامل: علامت گذاری کلمات مهم هر بخش. تحلیل نکات مهم و کلیدی هر قسمت, تشریح مطالب محاسباتی, ارایه تستهای نمونه از هر مطلب و نحوه پاسخ به آنها, تحلیل دستوالعملها در قالب تصاویر و مثال,

نمونه چند دقیقه ای این فیلم آموزشی

این فیلم به ۲ صورت ارسال پستی و یا لینک دانلود قابل دریافت میباشد به انتخاب خریدار

دیدگاهتان را بنویسید