فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) که توسط موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ تهیه شده و برای آزمون های نظام مهندسی رشته های معماری نظارت، معماری اجرا، معماری طراحی و عمران اجرا مناسب میباشد

مدرس این دوره جناب آقای مهندس مهدی بیات میباشند و مدت فیلم آموزشی مبحث چهار  ۹۰ دقیقه میباشد.

این فیلم به ۲ صورت ارسال پستی و یا لینک دانلود قابل دریافت میباشد به انتخاب خریدار

این ویدئو شامل تدریس صفحه به صفحه مبحث چهارم, می باشد که نکاتی همچون مطالب زیر در آن بیان میشود

  • اشاره به نکات مهم و کلیدی هر قسمت
  • تشریح مطالب مشابه و متناقض
  • ارایه تستهای نمونه از هر مطلب و نحوه پاسخ به آنها
  •  تحلیل دستوالعملها در قالب تصاویر و مثال

توضیحات فیلم آمادگی مبحث ۴

 در این فیلم مهندس بیات به تدریس صفحه به صفحه مبحث چهارم، شامل: علامت گذاری کلمات مهم هر بخش. تحلیل نکات مهم و کلیدی هر قسمت, تشریح مطالب محاسباتی, ارایه تستهای نمونه از هر مطلب و نحوه پاسخ به آنها, تحلیل دستوالعملها در قالب تصاویر و مثال,

نمونه چند دقیقه ای این فیلم آموزشی

این فیلم به ۲ صورت ارسال پستی و یا لینک دانلود قابل دریافت میباشد به انتخاب خریدار

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید