کلید واژه شهرسازی کامل شامل مباحث و کتاب مقررات شهرسازی و قوانین و مقررات شهرداری

کلید واژه شهرسازی کامل شامل مباحث و کتاب مقررات شهرسازی و قوانین و مقررات شهرداری
تاریخ انتشار: 3 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 125,000 ریال
خرید

کلید واژه شهرسازی کامل شامل مباحث و کتاب مقررات شهرسازی و قوانین و مقررات شهرداری

گرداورنده :جعفر صبری – نوش آفرین فروهر

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی