پکیج جزوات طراحی معماری نظام مهندسی (با ارسال رایگان)

پکیج جزوات طراحی معماری نظام مهندسی (با ارسال رایگان)
تاریخ انتشار: 2 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 2,250,000 ریال
خرید

در این پکیج ۶ جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به صورت یکجا قابل تهیه می باشد. ۶ جزوه مجود در این پکیج عبارتست از:

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون طراحی معماری

جزوه دوم طراحی معماری: پاسخنامه تشریحی اسفند ۹۱ تا اردیبهشت ۹۷

جزوه سوم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین صاف

جزوه چهارم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین شیبدار

جزوه پنجم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی پارکینگ ترکیبی و سقف شیبدار

جزوه ششم طراحی معماری: ده نمونه پلان سقف شیبدار

جزوه هفتم عناص و جزئیات ساختمانی ویژه آزمون طراحی معماری

دانلود رایگان نمونه پکیج جزوات نظام مهندسی

دانلود رایگان نمونه پکیج جزوات نظام مهندسی