نمونه سوال و آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی- شهریور۹۵

نمونه سوال و آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی- شهریور۹۵
تاریخ انتشار: 2 سال قبل
فروشنده:
قیمت: رایگان
خرید

۵ نمونه سوال آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطابق با مقررات ملی ساختمان(بویژه مباحث۴و۳) که شامل سوال و حل ترسیمی پلان های پارکینگ و طبقات فوق (بدون نما و مقطع) می باشد. چهار سوال در زمین شیبدار طراحی شده است که همه دارای پارکینگ زیرزمین می باشند و یک سوال در زمین تخت بدون زیرزمین می باشد. در این مجموعه سعی بر آن بوده است که ضوابط مبحث سوم و مقررات ملی در حل پارکینگ و پلان مسکونی رعایت گردد. هرچند یافتن ایرادات جزئی در هیچ کاری دور از انتظار نیست. همچنین رعایت حداقل ابعاد فضاها و استاندارد روابط در پلان مسکونی بسیار مهم بوده که رعایت حد اکثری آن مد نظر بوده است.
دانلود نمونه

طراحی شده توسط مجتبی شادلو

 

 

 

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی