فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (موسسه ۸۰۸)

فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (موسسه ۸۰۸)

فیلم آموزشی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی این فیلم توسط موسسه آمزشی civil808 آماده شده و در اختیار ما قرار داده شده تا برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته معماری بر روی سایت قرار دهیم، مدرس این فیلم آقای مهندسی [...]