دانلود فایل های مفید برای آزمون نظام مهندسی در رشته اجرا عمران و معماری

14017470901

داوطلبان عزیز رشته عمران و معماری که در آزمون اجرا نظام مهندسی شرکت کردن فایلهای زیر برای این آزمون مفید میباشد

این فایلها توسط مهندس مسعود حشمتی در اختیار ما قرار داده شده را میتوانیداز لیک زیر بصورت رایگان دانلود کنید

داخل این پکیج فایل های زیر موجود است

1:آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری – آزمون اجرا

2:شرایط عمومی پیمان

3:قانون بیمه و قانون کار

4:قانون مالیات های مستقیم

5:کنترل پروژه

6:مدیریت پروژه

7:نشریه 290 سازمان مدیریت

لینک دانلود

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید