28 دیدگاه برای ”دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران شهریور 95“

 1. با سلام
  لطفا سوالات و پاسخهای رشته شهرسازی رو هم بگذارید
  هیچ سالی در همان روزهای اول بعد از ازمون در سایت قرار نمیگیرد

 2. سلام بچه ها جواب دفترچه B نظارت تو هیچ کدوم از سایتا نیس من چل تا زدم اگه کسی مث من جواب تستایی که زدرو جایی یادداشت کرده با خودش اورده بگه که با هم چک کنیم . ممنون میشم

  1. ۴-٢
   ۵-٢
   ۶-١
   ٩-٣
   ١٠-۴
   ١١-٢
   ١٣-١
   ١۴-١
   ١٨-۴
   ١٩-٢
   ٢٢-١
   ٢۴-٢
   ٢۵-٣
   ٢٧-١
   ٣٣-۴
   ٣۴-٢
   ٣۵-٣
   ٣۶-۴
   ٣٧-٣
   ٣٨-١
   ٣٩-٣
   ۴٠-٢
   ۴١-١
   ۴٢-٢
   ۴۴-١
   ۴٧-٢
   ۵۴-٢
   ۵۵-٣
   ۵۶-١
   ۵٧-۴
   جواب های عمران نظارت شهریور ٩۵ دفترچه B

پاسخ دهید