دانلود رایگان نمونه کلید واژه آزمون نظام مهندسی بهمن 94 (تمام رشته ها)

دانلود رایگان چند صفحه اولیه کلیدواژه های تمام رشته ها

۱- رشته عمران (نظارت-اجرا-محاسبه )

 

کلید واژه کلیدی آزمون نظارت عمران بهمن ۹۴. قیمت ۲۲۰۰۰ با تخفیف ۲۱۰۰۰ تومان

کلید واژه نظارت عمران ۳ ستونه در ۱۳۳ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلید واژه عمران نظارت شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش و راهنمای قالب بندی,گودبرداری و سازه نگهبان،آیین نامه طراحی در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

 —————————————————————————————————————————————————–

 کلید واژه  آزمون اجرا  عمران  بهمن ۹۴ قیمت۲۴۰۰۰ با تخفیف ۲۲۵۰۰ تومان

کلیدواژه اجراء عمران ۳ ستونه در ۱۸۸ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلید واژه عمران اجرا شامل: مباحث ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ، راهنمای قالب بندی ،گودبرداری و سازه نگهبان،،آیین نامه طراحی در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران- شرایط عمومی و خصوصی پیمان )

—————————————————————————————————————————————————

 واژگان کلیدی آزمون محاسبات عمران بهمن ۹۴  قیمت۱۴۰۰۰ با تخفیف ۱۳۰۰۰ تومان

کلید واژه محاسبات عمران ۳ستونه در ۷۹ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلیدواژه عمران محاسبات شامل: مباحث ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱واژه های کتاب استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ ،گودبرداری و سازه نگهبان )

 —————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————-

 ۲- رشته معماری (نظارت-اجرا-طراحی)

.

کلید واژه آزمون  نظارت معماری بهمن ۹۴  قیمت ۲۴۰۰۰ با تخفیف ۲۲۸۰۰ تومان

کلید واژه نظارت معماری ۳ ستونه در۲۰۵ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلیدواژه معماری نظارت شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش,گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ راهنمای مبحث ۱۶-دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

—————————————————————————————————————————————————-

کلید واژه آزمون  اجرا معماری بهمن ۹۴ قیمت ۲۴۰۰۰  با تخفیف ۲۲۰۰۰تومان

کلید واژه اجراء معماری ۳ ستونه در ۱۹۴ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلید واژه معماری اجرا شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ،گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران- شرایط عمومی و خصوصی پیمان)

—————————————————————————————————————————————————-

کلید واژه آزمون طراحی معماری بهمن ۹۴ قیمت ۸۰۰۰ با تخفیف ۷۵۰۰ تومان

کلید واژه طراحی معماری ۳ ستونه در ۶۲ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلید واژه معماری طراحی شامل: مباحث ۳-۴-۸-۱۱-۱۵-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱  )

 —————————————————————————————————————————————————-

 ——————————————————————————————————————————————————–

 ۳- رشته تاسیسات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

– – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – –

کلید واژه آزمون  تاسیسات برقی بهمن ۹۴ قیمت۱۸۰۰۰ با تخفیف ۱۶۵۰۰ تومان

کلید واژه تاسیسات الکتریکی ۳ ستونه در ۸۴ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلیدواژه تاسیسات برقی:  راهنمای مبحث ۱۳سال ۸۲ و قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۱-۲۲-راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱ – دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران )

 —————————————————————————————————————————————————-

کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی بهمن ۹۴ قیمت۱۹۰۰۰ با تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان

کلید واژه تاسیسات مکانیکی ۳ ستونه در ۹۳ صفحه (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(منابع کلیدواژه تاسیسات مکانیکی شامل:  قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۹-۲۱-۲۲ ،راهنمای مبحث ۱۶، راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱-دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

 —————————————————————————————————————————————————

 ۴- سایر رشته ها (شهرسازی- نقشه برداری -ترافیک)

.

کلید واژه آزمون  شهرسازی بهمن ۹۴ قیمت۸۰۰۰ با تخفیف ۷۵۰۰ تومان (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(این کلید واژه فقط و فقط شامل واژه های کتاب: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۴-۲۰-۲۱ می باشد و هیچ واژه ای از کتابهای دیگر نیست)

————————————————————————————————————————————————–

کلید واژه آزمون   نقشه برداری  بهمن ۹۴ قیمت۴۵۰۰ با تخفیف ۴۰۰۰ تومان (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(این کلید واژه فقط و فقط شامل واژه های کتاب : قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۱۲-۲۱ می باشد و هیچ واژه ای از کتابهای دیگر نیست)

 ————————————————————————————————————————————————–

کلید واژه آزمون   ترافیک بهمن ۹۴ قیمت۳۰۰۰ با تخفیف ۲۶۰۰ تومان (دانلود نمونه ۳ ستونه)

(این کلید واژه فقط و فقط شامل واژه های کتاب: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۲۱ می باشد و هیچ واژه ای از کتابهای دیگر نیست)

 

برای خرید نمونه کامل و اصلی نظام مهندسی کلید کنید

**********************

خرید کلید نمونه کامل و اصلی کلید واژه نظام کاردانی و معماران تجربی

.

1 دیدگاه برای ”دانلود رایگان نمونه کلید واژه آزمون نظام مهندسی بهمن 94 (تمام رشته ها)“

دیدگاهتان را بنویسید