دانلود جزوه بتن ويژه آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران مرداد 94

beto--nezam

دوستان عزیز جزوه بتن آزمون محاسبات نظام ومهندسی رو از لینک زیر دانلود کنند

فهرست جزوه بتن (ويژه آزمون محاسبات)
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
-۲ اصول تحليل و طراحي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
-۱-۲ مشخصات مصالح …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
-۳ خمش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۳ تار خنثي در تيرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
تيرها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ Mn-2-3
تير – آرماتور بالانس …………………………………………………………………………………………………. ۱۸

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید