جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری بهمن ۹۴

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری بهمن ۹۴

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری خانه عمران اشراق با همکاری مھندس رحمانی

جزوه دوم: عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری

در جزوه دوم دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم نظارت معماری

جزوه:
عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

فهرست
جزئیات معماری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
دیوار . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
جزئیات اجرای کلاف قائم در دیوار………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
جزئیات عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین . …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
جزئیات دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی ………………………………………………………………………………………………… ۱۱
جزئیات عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
جزئیات عایقکاری رطوبتی در دیوار خارجی . ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
جزئیات عایقکاری رطوبتی دیوار سرویس بهداشتی و آشپزخانه ……………………………………………………………………………… ۱۴
جزئیات عایقکاری رطوبتی دیوار سرویس بهداشتی و آشپزخانه ……………………………………………………………………………… ۱۵
جزئیات اتصال نمای سنگی با اسکوپ ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
سقف . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
جزئیات بام وارونه . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
جزئیات سقف شیبدار با پوشش ورق آزبستی . ………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
جزئیات آبرو سقف شیبدار با پوشش آزبستی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
جزئیات آبرو سقف شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه ……………………………………………………………………………………………… ۲۱
جزئیات سقف شیبدار با پوشش آردواز در وسط دهانه …………………………………………………………………………………………. ۲۲
جزئیات سقف شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه در وسط دهانه . ………………………………………………………………………………. ۲۳
جزئیات سقف شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه و اتصال آن به دیوار . ………………………………………………………………………. ۲۴
جزئیات معماری سقف تیرچه بلوک ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
جزئیات سقف شیبدار با پوشش سفال …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
جزئیات سقف طاق ضربی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
کفسازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
جزئیات کفسازی فضاهای خیس در طبقات …………………………………………………………………………………………………………. ۲

و………………….

5 دیدگاه برای ”جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری بهمن ۹۴“

دیدگاهتان را بنویسید