جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری بهمن 94

nezarat-memari2

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری خانه عمران اشراق با همکاری مھندس رحمانی

جزوه دوم: عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری

در جزوه دوم دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم نظارت معماری

جزوه:
عناصر و جزئيات آزمون نظارت معماري
تهيه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحماني، انسيه قربان نژاد

فهرست
جزئيات معماري …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ديوار . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
جزئيات اجراي كلاف قائم در ديوار………………………………………………………………………………………………………………………. 9
جزئيات عايقكاري رطوبتي ديوار زيرزمين . …………………………………………………………………………………………………………… 10
جزئيات ديوار زيرزمين با عايق حرارتي و رطوبتي ………………………………………………………………………………………………… 11
جزئيات عايقكاري رطوبتي ديوارهاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………… 12
جزئيات عايقكاري رطوبتي در ديوار خارجي . ……………………………………………………………………………………………………….. 13
جزئيات عايقكاري رطوبتي ديوار سرويس بهداشتي و آشپزخانه ……………………………………………………………………………… 14
جزئيات عايقكاري رطوبتي ديوار سرويس بهداشتي و آشپزخانه ……………………………………………………………………………… 15
جزئيات اتصال نماي سنگي با اسكوپ ………………………………………………………………………………………………………………… 16
سقف . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
جزئيات بام وارونه . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق آزبستي . ………………………………………………………………………………………………………. 19
جزئيات آبرو سقف شيبدار با پوشش آزبستي ………………………………………………………………………………………………………. 20
جزئيات آبرو سقف شيبدار با پوشش ورق گالوانيزه ……………………………………………………………………………………………… 21
جزئيات سقف شيبدار با پوشش آردواز در وسط دهانه …………………………………………………………………………………………. 22
جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق گالوانيزه در وسط دهانه . ………………………………………………………………………………. 23
جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق گالوانيزه و اتصال آن به ديوار . ………………………………………………………………………. 24
جزئيات معماري سقف تيرچه بلوك ……………………………………………………………………………………………………………………. 25
جزئيات سقف شيبدار با پوشش سفال …………………………………………………………………………………………………………………. 26
جزئيات سقف طاق ضربي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
كفسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
جزئيات كفسازي فضاهاي خيس در طبقات …………………………………………………………………………………………………………. 2

و………………….

کانال آزمون نظام مهندسی

2 دیدگاه برای ”جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری بهمن 94“

پاسخ دهید