دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا معماری اصفهان

دوره های ارتقاء پایه معماری

دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا معماری اصفهان پاییز ۹۶

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا این استان برای پاییز ۱۳۹۶ بدین شرح می باشد.

ردیفنام دورهمیزان ساعترشتهزمان برگذاری
۱­دوره آموزشی الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان۱۶معماری (ارتقاء پایه)مهر و آبان
۲دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه۱۶معماری (ارتقاء پایه)مهر و آبان
۳دوره آموزشی معماری زمینه گرا در بافت ها۱۶معماری (ارتقاء پایه)مهر و آبان
۴دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های فولادی۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۵دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های بتن مسلح۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۶دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوار چینی، سقف، نازک کاری، نماسازی۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۷دوره آموزشی مصالح ساختمانی و ایتاندارد های مربوطه۴معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۸دوره آموزشی نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۹دوره آموزشی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۱۰دوره آموزشی آشنایی با شرح وضایف پیمانکار۱۲معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۱۱دوره آموزشی مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی۴معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان
۱۲دوره آموزشی نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان۸معماری (صلاحیت اجرا)مهر و آبان

 

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید