کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد

ارتقاء پایه محاسبات عمران

لیست کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد (خراسان رضوی)

مهندسین عزیز رشته عمران استان خراسان رضوی که قبلا آزمون محاسبات رو قبول شدن برای ارتقاء پایه محاسبات از ۳ به ۲ میخوان کلاس هاش رو شرکت کنن، سازمان نظام مهندسی خراسان برای پاییز ۹۶ این دوره ها رو در نظر گرفته که دوستان میتونند با مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به آدرس www.nezammohandesi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد

روزتاریخارتقانام درسمدرسمحل برگزاری آزمونکدتاریخ امتحانساعت برگذاری کلاس
پنجشنبه۹۶/۰۷/۲۰محاسبه ۳ به ۲بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
شنبه۹۶/۰۷/۲۲محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه۹۶/۰۷/۲۵محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه۹۶/۰۷/۲۶محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه۹۶/۰۷/۲۷محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه۹۶/۰۷/۲۸محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شنبه۹۶/۰۷/۲۹محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه۹۶/۰۸/۰۲محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه۹۶/۰۸/۰۳محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه۹۶/۰۸/۰۴محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه۹۶/۰۸/۰۵محاسبه ۳ به ۲طراحی اتصالات در سازه های فولادیدکتر هاشمیساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۴۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
سه شنبه۹۶/۰۸/۰۹محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه۹۶/۰۸/۱۱محاسبه ۳ به ۲تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزلهدکتر شوشتریساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۱۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه۹۶/۰۸/۱۵محاسبه ۳ به ۲بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه۹۶/۰۸/۲۲محاسبه ۳ به ۲بهسازی خاکدکتر بلوری بزازساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان۹۶۱۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

دوستان میتوانند فایل کلاسهای دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران ویژه پاییز ۹۶ رو از لینک زیر دانلود کنند

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید