جزوه آمادگی آزمون نظارت عمران – خانه عمران اشراق

3

جزوه اول آمادگي آزمون نظارت عمران:
فهرست كليدي و كليد واژهاي مباحث مقررات ملي و منابع آزمون
نظارت عمران
تهيه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحماني، انسيه قربان نژاد

در جزوه مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

دانلود رایگان نمونه جزوه نظارت عمران

رایگان – خرید و دانلود جزوه

 

پاسخ دهید