آزمون آزمایشی آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱0 سوال و به ۲ صورت با [...]
آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین رایگان مبحث هشتم (8) مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی)  ویژه آزمون نظام مهندسی که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ [...]
آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین رایگان مبحث هفتم (7) مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی)  ویژه آزمون نظام مهندسی که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به ۲ صورت با محدودیت [...]
آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث نهم

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث نهم

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین رایگان مبحث نهم (9) مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)  ویژه آزمون نظام مهندسی که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به [...]
آزمون آنلاین سوالات مبحث چهارم ویژه آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین سوالات مبحث چهارم ویژه آزمون نظام مهندسی

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین رایگان مبحث چهارم (4) مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به ۲ صورت با محدودیت زمانی (۳۷٫۵ [...]
آزمون آنلاین آمادگی نظام مهندسی مبحث سوم (حفاظت در مقابل حریق)

آزمون آنلاین آمادگی نظام مهندسی مبحث سوم (حفاظت در مقابل حریق)

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین رایگان مبحث دوازدهم (3) مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به ۲ صورت با محدودیت [...]
آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایشی آنلاین  رایگان مبحث دوازدهم (۱۲) مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) که بصورت رایگان در سایت کلید واژه  قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به ۲ صورت با محدودیت [...]
آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

دوستان عزیز میتونید در آزمون آزمایش آنلاین مبحث دوم (۲) مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که بصورت رایگان در سایت کلید واژه قرار داده شده است شرکت کنید این آزمون دارای ۱۵ سوال و به ۲ صورت با محدودیت زمانی طبق آزمون اصلی و بدون [...]