جزوه اول آمادگی آزمون اجرا معماری خانه عمران اشراق

در جزوه اول مجموعه تهیه شده ابتدا از روی فهرست کلیدی واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

جزوه آمادكي آزمون اجرا معماري 1
فهرست كليدي و كليد واژهاي مباحث مقررات ملي و منابع آزمون
اجرا معماري
تهيه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحماني، انسيه قربان نژاد

دانلود رایگان نمونه جزوه اول اجرا معماری

1 دیدگاه برای ”جزوه اول آمادگی آزمون اجرا معماری خانه عمران اشراق“

پاسخ دهید