پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

سوالات مبحث ۳

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection)که اولین بار در سال ۱۳۸۰ نگارش و تهیه شد و سپس در سالهای ۱۳۹۲ ویرایش دوم آن و در سال  ۱۳۹۵ ویرایش سوم آن توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تهیه و تدوین شد. این مبحث در آزمون نظام مهندسی رشته معماری جزو منابع میباشد و در آزمون نظام مهندسی اجرا معماری مهر ۹۶ ۳ عدد تست از این منبع آمده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار داده ایم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۲۲- برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند، مقاومت لازم در برابر آتش چند ساعت است؟

۱) ۱ ساعت

۲) ۲ ساعت

٣) ۳ ساعت

۴) ۴ ساعت

جواب: گزینه یک صحیح است،مبحث ۳ طبق صفحه ۲۳، باشگاه ورزشی ت-۳، و طبق صفحه ۲۲، سینما ت-۱ می باشد. طبق جدول و تبصره صفحه ۳۰ جواب صحیح ۱ ساعت بدست می آید

۲۳- از نظر محدودیت های ابعاد ساختمان در حفاظت ساختمانها در مقابل حریق کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

۱) در سالن نمایشگاه یک طبقه که ساختار آن از نوع یک است در صورتی که شرایط خاصی رعایت شود نیازی به محدود کردن مساحت نیست. ۲) مجموع مساحت سکوهای تجهیزات و میان طبقه ها نباید از دو سوم مساحت کل اتاقی که در آن واقع شده اند، بیشتر باشد.

۳) افزایش مساحت مجاز ساختمان به دلیل فاصله با ساختمانهای مجاور و محیط کل ساختمان نسبت معکوس دارند.

۴) در صورتی که بار تصرف کل فضای محصور از ۲۰ تجاوز نکند، باز بودن میان طبقه به اتاقی که در آن واقع شده است الزامی نیست.

ج: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۳

طبق صفحه ۲۳ سالن نمایش از گروه ت-۳ می باشد و طبق صفحه ۵۱ گزینه ۱ صحیح است، طبق صفحه ۴۷ گزینه ۲ صحیح است، طبق صفحه ۴۸ گزینه ۳ صحیح می باشد .طبق صفحه ۴۶ گزینه ۴ صحیح نمیباشد.

 ۲۴- در کدامیک از موارد زیر نصب سیستم اعلام حریق دستی الزامی است؟

۱) اقامتگاه غیر موقت سازمانی

۲) ساختمان مسکونی ۲۱ واحدی

٣) مکانهای نیایش و جشن

۴) هر سه مورد

جواب: گزینه ۴ صحیح است، مبحث ۳ صفحه ۵۶، بند ۳-۵-۴-۱-۲ و صفحه ۵۸، بند ۵-۴-۴-۵

 

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۳  اینجا کلیک کنید

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید